Import a kopírování celých dotazníků

Kopírování

- V hlavním menu celého LimeSurvey klikneme na "Create new survey(vytvořit nový dotazník)".

- Následně uvidíme nahoře tři záložky. Klikneme na "Copy(Kopírovat)".

Zkopírovat dotazník

-Vybereme dotazník, od kterého bychom chtěli udělat kopii.

-Zvolíme nový název.

-V kolonce napravo necháme vše tak, jak je ve výchozím nastavení. Pro podrobnější volby pro tato pole doporučuji nahlédnout do oficiální dokumentace

Import

ImportSurvey

- V hlavním menu celého LimeSurvey klikneme na "Create new survey(vytvořit nový dotazník)".

- Uvidíme tři záložky. Klikneme na prostřední "Import".

- Vybereme příslušný soubor.

- klikneme na "import survey (Importovat dotazník)".

Import survey

Pokud vše šlo podle plánu, měla by se objevit tabulka s nápisem "Sucess" a výzva k otevření Vašeho nového dotazníku.

Last modified: Wednesday, 4 December 2019, 4:09 PM