Import otázek a skupin otázek

Když chceme importovat otázku, musíme mít už vytvořený dotazník, který obsahuje alespoň jednu skupinu otázek.

Import otázky

-Klikneme na "+Add question (přidat otázku)".

ImportQuestion1

-Vybereme příslušný soubor, který chceme nahrát (musí to být otázka ve formátu .lsq, kterou jsme předtím exportovali z jiného dotazníku)

ImportQuestion2

-Klikneme na import.

-Pokud se vše podařilo, měla by se objevit tabulka, která shrnuje, co všechno se úspěšně naimportovalo.

Succesful Import v LimeSurvey

Import skupin otázek

- Postupujeme zcela analogicky k otázkám, pouze na začítku jako první krok vybereme "+Add question group (přidat skupinu otázek)"

Last modified: Wednesday, 4 December 2019, 3:26 PM