Export skupin otázek a otázek

Export skupiny otázek

Pokud chceme exportovat skupinu otázek, nejdříve si otevřeme Obecná nastavení pro tuto skupinu otázek (Vybereme dotazník --> Na záložce po levé straně přepneme na Strukturu --> Klikneme na skupinu otázek, kterou chceme exportovat. Viz obrázek)

Export skupiny otázek-LimeSurvey

Export otázek

Export otázek funguje v podstatě analogicky, jen místo celé skupiny vyberete jednu otázku. Viz obrázek.

Export jedné otázky-LimeSurvey

Last modified: Wednesday, 4 December 2019, 12:57 PM