Další možnosti exportu

LimeSurvey umožňuje spoustu možností exportu odpovědí na dotazníky ve velkém množství formátů. Exporty všech formátů probíhají stejně jako u CSV.

Zde vysvětlím, co dělají a k čemu se hodí.

-.csv, R (data file) a Microsoft Excel jsou vyexportované odpovědi tak, aby se s nimi dalo pracovat v tabulkových procesorech, jako je Excel, LibreOffice Calc atd.

   -Microsoft Excel je soubor .xlsx, postavý na xml

   -CSV a R (data file) jsou oba formát .csv, tedy formáty postavené na prostém textu, odděleném čárkami.

-Rozdíl mezi csv a R(data file) je opravdu nepatrný (já ho nenašel, ale ne, že bych se o to moc snažil) a proto se podle mě dají oba formáty zaměňovat.

-HTML, PDF a Word jsou formáty vhodné pro to, když si chcete projít jednotlivé odpovědi, jednu po druhé.

   -Přičemž HTML se zobrazuje v prohlížeči jako HTML a Word jako Docx. (A PDF v PDF Vieweru. Logicky.) Specifikem PDF je, že neexistuje možnost, jak ten soubor poté upravovat, takže je vhodný například pro psaní testů. (což v knihovně asi moc nevyužijeme, ale je dobré o nějaké aplikaci vědět), ostatní dva mohou posloužit, pokud chceme například citovat odpovědi dotazníků do nějaké zprávy.

-A R (syntax file) je opravdu syntax file. Data jsou stažena tak, jak jsou zapsána ve statistickém programovacím jazyce R viz obrázek). Může se hodit například pro textuální analýzu, prováděnou v R, nebo pro word processing.

(Nikoliv, Visual Studio Code není ideálním prostředím pro tvorbu programů v jazyce R. Pro prostou vizualizaci a představu to však stačí.)

Last modified: Monday, 23 September 2019, 12:19 PM