Základní export .csv

Pokud chceme exportovat odpovědi na dotazník v LimeSurvey, vybereme si dotazník, otevřeme ho.

Po otevření dotazníku klineme na "responses" (odpovědi), následně v menu klikneme na "Responses and statistics"(viz obrázek).

Nyní klikneme na "export" a pak na "export responses". Viz obrázek.

Tím se dostaneme do samotného menu pro export. Popsáno obrázkem.

Formát necháme jako CSV (dalším formátům a jejich specifikům se věnuje další tutorial).

Musíme si dát pozor, aby byla zaškrtnutá možnost "full answes", protože pouhé kódy odpovědí by nám moc k ničemu nebyly. Dále si v okně vpravo můžeme data předčistit tak, že vybereme jenom tak, která chceme. Pokud chcete exportovat celý dotazník, doporučuju vyškrtnout pole jako "ID", "seed",jazyky atd. (viz obrázek nad)

Následně klikneme na export a data se nám stáhnou jako .csv. (viz obrázek pod)

Last modified: Wednesday, 18 September 2019, 2:56 PM