Základní tvorba dotazníku

-Otevřeme si NTK LimeSurvey.

-Klikneme na veliký obdelník uprostřed s nápisem "List surveys" - dostaneme se k seznamu všech dotazníku NTK.

-Chceme-li vytvořit dotazník nový, klikneme na tlačítko "Create a new survey"

-Objeví se před námi spousta textových polí. Těch se nezalekneme, protože většinu můžeme ignorovat, nebo doplnit později.

-Vyplníme Název dotazníku a klikneme na tlačítko "Save" vpravo nahoře. Tím způsobíme, že na nás vyskočí další, děsivě komplexně působící menu.

-Děsivě komplexní menu popsané obrázkem.

-Podle obrázku vybereme z levé lišty nahoře záložku "Structure". (viz červený rámeček)

-Zde už vidíme přímo možnost vytvořit skupinu otázek. Každý dotazník musí mít aspoň jednu skupinu otázek a v ní aspoň jednu otázku, jinak nepůjde spustit.

Po kliknutí na "Add question group" se objeví spousta textových polí. Ty můžeme v klidu ignorovat (všechna jsou nepovinná. Včetně jména. Pokud děláme dotazník jen s jednou skupinou otázek, není nutné to jméno ani dávat...)

-Klikneme na uložit. ("Save" v pravém horním rohu)

-Vedle možnosti "Add question group" se objevilo "Add question". Klikneme na to.

-Vyplníme povinné pole Kód otázky (cokoliv, co je alfanumerický znak. Bez mezer.), napíšeme text otázky a klikneme na uložit (stále vpravo nahoře). Zde můžeme vybrat i typ otázky. Je to přesně to, co byste očekávali v dotazníku. Vybíráme v záložce "General" vpravo.

-Teď chceme do naší otázky přidat nějaké odpovědi. Učiníme tak při návratu z editace otázky kliknutím na drobný link v menu. Viz obrázek.

-Klikneme tedy na odkaz uprostřed hlavního menu. (viz obrázek). Vyplníme odpovědi.

-Stejně postupujeme i při dalších otázkách a skupinách otázek.

-Až jsme se základní strukturou dotazníku spokojeni, musíme ještě dotazník publikovat, aby bylo možno ho distribuovat a sbírat do něj odpovědi.

-Následně tedy klikneme v záložce "General settings" na "Activate survey" vlevo nahoře (viz obrázek). Budete přivítáni sérií obrazovek, kde se můžete rozhodnout, jak se s dotazníkem bude nakládat.

-Nejlepší nastavení dotazníku je následující:
   1. na první obrazovce nechat vše nastavené na No, následně kliknout na "Save and activate survey (Uložit a aktivovat dotazník)"

   2. Na druhé obrazovce odmítnout "Switch to closed access mode". (což znamená kliknout na "No thanks")

Toť vše.

-Gratuluji. Vytvořili jste Váš první dotazník v LimeSurvey.

-Nyní ho můžete pomocí odkazu, či po vytištění distribuovat mezi uživatele a sbírat vysoce kvalitní, dobře naformátovaná a strukturovaná data.

Last modified: Wednesday, 4 December 2019, 4:46 PM