Základní kurz, který by měl knihovníkům z NTK zjedodušit přechod na ne-zrovna-moc uživatelsky přívětivý nástroj LimeSurvey, který je ale naprosto nedocenitelný, pokud jde o sběr dat a následnou práci s nimi. Má spoustu funkcí, bohužel však v lidech, kteří ho poprvé zapnou budí pouze zmatení a zděšení. Tento kurz by všem měl pomoci v překonání počátečních obtíží.

(tento kurz kopíruje ten, co je na interní wiki. Moodle se mi ale zdá pro tvorbu kurzů jako mnohem vhodnější platforma...)

Tento kurz je výstupem miniprojektu, který jsem tvořil spolu s naším stážistou z KIT, doktorem Philippem  Erchingerem a jehož cílem bylo najít a ukázat uživatelům nějaké alternativy pro klasicky používaný webový software, který je sice zdarma, ale uživatelé platí svými daty.

This is a management training course intended to prepare information service team leaders for creating future Czech training materials which will be used to train new team members.

Kurz pro začátečníky a prostor pro sdílení rad a typů týkajících se 

* tvorby a správy kurzů (učitelé)

* správy Moodlu a správy uživatelských účtů (manažeři)